Ina-unlock ang lakas ng
mga network ng halaga.
Plataporma + Ecosystem


Ang RSK Enterprise, ay isang platform na naglalayong
paganahin ang mga organisasyon na yakapin ang mga benepisyo
ng teknolohiya ng blockchain:
mataas na antas ng seguridad, hindi
nababago - na sentro ng transparency at pagpapatunay ng data-,
kakayahang mai-trace at iba pa.

Karagdagang impormasyon

RSK Enterprise
ay isang full-stack na
enterprise ready platform.

Radikal na pinapasimple nito ang paglawak at pagpapatakbo ng mga node
na konektado sa mga pinahintulutan at hindi pinahintulutang mga network,
pati na rin ang kanilang pagsasama sa teknolohikal na arkitektura ng bawat
samahan at sa pamamagitan nito ay pinapayagan silang mabilis na makabuo
ng mga pinagkakatiwalaan at ligtas na mga solusyon para sa kanilang
pangunahing negosyo.

Ang aming Platform.
Ang iyong app.

Pinapayagan ng RSK Enterprise
Cloud ang pag-digitize ng tiwala
sa decentralized environments.

En escenarios donde varias partes deben
compartir información crucial o realizar
transacciones de manera segura, nuestras
plataformas son la mejor opción.

Sa mga sitwasyon kung saan maraming
mga partido ang dapat magbahagi ng
mahalagang impormasyon o makipag-
transact nang ligtas, ang aming platform
ang pinakamahusay sa lahat ng pagpipilian.

Karagdagang impormasyon