Mở khóa sức mạnh
của các mạng giá trị.
Nền tảng + Hệ sinh thái


RSK Enterprise, là một nền tảng nhằm mục đích cho phép các tổ chức nắm lấy những lợi ích của công nghệ blockchain: mức độ bảo mật cao, tính bất biến - là trọng tâm của tính minh bạch và xác thực dữ liệu-, khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các tổ chức khác.

Tìm hiểu thêm

RSK Enterprise
là một nền tảng sẵn sàng
cho doanh nghiệp đầy đủ.

Nó đơn giản hóa hoàn toàn việc triển khai và hoạt động của các nút được
kết nối với mạng được phép và không được phép, cũng như sự tích hợp
của chúng với kiến trúc công nghệ của mỗi tổ chức và bằng cách đó, cho
phép họ nhanh chóng phát triển các giải pháp đáng tin cậy và an toàn
cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ.

Nền tảng của chúng tôi.
Ứng dụng của bạn.

RSK Enterprise cho phép số hóa ví trust trong các môi trường phi tập trung.

Trong các tình huống mà nhiều bên phải chia sẻ thông tin quan trọng hoặc giao dịch một cách an toàn, nền tảng của chúng tôi là lựa chọn tốt nhất.

Tìm hiểu thêm