DeFi sa Bitcoin
Trustless at maliwanag
na pananalapi sa Bitcoin.

Ang Bitcoin ay ang pinakamalaking DeFI opportunity na ganap na pinagana ng RSK, ang pinakaligtas na plataporma ng smart contract sa buong mundo.

Ang mga gumagamit ng Bitcoin ay maari nang magpahiram, humiram, mangalakal, at kumita ng interes sa kanilang Bitcoin. Ang kinabukasan ng iyong pinansya ay desentralisado.

Bumuo ng produkto Maging user Integrate

Mga Solusyon sa Ecosystem.

Open Finance/DeFi Ecosystem

Solusyon

CATEGORY
SOLUTIONS

Mga Madalas na Katanungan

Ang DeFi ay isang pagpapaikli sa pariralang decentralized finance na tumutukoy sa mga digital na assets at financial smart contracts, protokol, at desentralisadong aplikasyon (DApps) Ito ay pinansiyal na software na itinayo sa blockchain na maaaring ipagsama tulad ng Money Legos.
Ang OpFi ay isang pagpapaikli ng pariralang Open Finance i na tumutukoy sa mga open source apps at / o mga protokol. Kung pinasimple, ito ay pampinansyal na software na maaring maisama sa anumang software ng third party.
Mahahanap mo rito ang pinakabagong analytics at rankings ng mga Open Finance na protokol. Sinusubaybayan ng aming site ang kabuuang halaga na naka-lock sa mga smart contracts ng mga tanyag na application at protokol ng DeFi
Sinusubaybayan namin ang napapailalim na smart contracts ng bawat protocol sa RSK Bitcoin blockchain
Mag-explore pa tungkol sa bawat solusyon at use case

Maging user

Get RBTC and start transacting!

RBTC is used as gas to pay for smart contract execution on the RSK network, including transacting with tokens.

Sovryn

Leveraged Bitcoin trading, up to 5X Long or Short

Visit

BiPro

Receive passive income in Bitcoin

Visit

BTCx

A leveraged long bitcoin holding position

Visit

RIF Pro

Receive passive income in RIF

Visit

RIF X

A leveraged long RIF holding position

Visit

Sovryn

Earn Interest on Bitcoin

Visit

RIF Lending

Borrow top stablecoins using RIF as collateral

Visit

Tropykus Finance

Visit

Gusto kong gumamit ng fiat currency upang makakuha ng mga cryptocurrency at token sa RSK network

For USD, use Binance

For ARS, UYU, and VES, use Defiant

Use Kripton

Nais kong gamitin ang Bitcoin upang makakuha ng mga cryptocurrency at token sa RSK network

Use Defiant

Use Liquality

Nais kong ipagpalit ang mga cryptocurrency at token sa RSK Network

I want to buy or sell products with crypto

Visit

Mag-subscribe sa aming Newsletter