DeFi trên Bitcoin
Trustless và minh bạch tài
chính trên Bitcoin

Bitcoin là cơ hội DeFi lớn nhất và được kích hoạt hoàn toàn trên RSK, nền tảng hợp đồng thông minh an toàn nhất trên thế giới.

Người dùng Bitcoin hiện có thể cho vay, mượn, giao dịch và kiếm lãi từ Bitcoin của họ. Tương lai của tài chính là phi tập trung.

Xây dựng một sản phẩm Trở thành người dùng Integrate

Các giải pháp hệ sinh thái

Open Finance/DeFi Ecosystem

Các giải pháp

CATEGORY
SOLUTIONS

Câu hỏi thường gặp

DeFi là chữ viết tắt của cụm từ tài chính phi tập trung thường dùng để chỉ các tài sản kỹ thuật số và các hợp đồng tài chính thông minh, các giao thức và ứng dụng phi tập trung (DApps). Nói một cách đơn giản hơn, đó là phần mềm tài chính được xây dựng trên blockchain có thể được ghép lại với nhau như Money Legos.
OpFi là chữ viết tắt của cụm từ Tài chính mở, thường dùng để chỉ các ứng dụng và /hoặc giao thức nguồn mở. Nói một cách đơn giản hơn, đó là phần mềm tài chính có sẵn để được tích hợp trong bất kỳ phần mềm nào của một bên thứ ba.
Tại đây, bạn có thể tìm thấy các phân tích và xếp hạng mới nhất của các giao thức Tài chính Mở.
Trang web của chúng tôi theo dõi tổng giá trị bị khóa trong các hợp đồng thông minh của các ứng dụng và giao thức DeFi phổ biến.
Chúng tôi giám sát các hợp đồng thông minh cơ bản của từng giao thức trên chuỗi khối RSK Bitcoin
Khám phá thêm về từng giải pháp và trường hợp sử dụng

Trở thành người dung

Get RBTC and start transacting!

RBTC is used as gas to pay for smart contract execution on the RSK network, including transacting with tokens.

Sovryn

Leveraged Bitcoin trading, up to 5X Long or Short

Visit

BiPro

Receive passive income in Bitcoin

Visit

BTCx

A leveraged long bitcoin holding position

Visit

RIF Pro

Receive passive income in RIF

Visit

RIF X

A leveraged long RIF holding position

Visit

Sovryn

Earn Interest on Bitcoin

Visit

Tropykus Finance

Visit

Tôi muốn sử dụng tiền pháp định fiat để nhận tiền điện tử và mã thông báo trên mạng RSK

For USD, use Binance

For ARS, UYU, and VES, use Defiant

Use Kripton

Tôi muốn sử dụng Bitcoin để lấy tiền điện tử và mã thông báo trên mạng RSK

Use Defiant

Use Liquality

Tôi muốn hoán đổi tiền điện tử và mã thông báo trên Mạng RSK

I want to buy or sell products with crypto

Visit

Theo dõi bản tin của chúng tôi