DeFi on Bitcoin.

Trustless và minh bạch tài chính trên Bitcoin

Bitcoin là cơ hội DeFi lớn nhất và được kích hoạt hoàn toàn trên RSK, nền tảng hợp đồng thông minh an toàn nhất trên thế giới.

Người dùng Bitcoin hiện có thể cho vay, mượn, giao dịch và kiếm lãi từ Bitcoin của họ. Tương lai của tài chính là phi tập trung.

Xây dựng một sản phẩm Trở thành người dùng
Presentación de Open Finance

Các giải pháp hệ sinh thái

Các giải pháp

CATEGORY
SOLUTIONS
INFO & STATS
 •  
   
   
 • Wallets
  D´Cent
 • Wallets
  Ledger
 • Wallets
  Trezor
 • Wallets
  KeepKey
 • Wallets
  Liquality Wallet
 • Wallets
  Nifty Wallet
 • Wallets
  Portis
 • Wallets
  Metamask
 • Wallets
  MEW
 • Wallets
  MyCripto
 • Wallets
  Gnosis Safe
 • Wallets
  Defiant
 • Wallets
  Beexo
 • Wallets
  BitGo
 • Wallets
  rWallet
 • Wallets
  Cobo
 • Wallets
  Edge
 • Wallets
  Math Wallet
 • Wallets
  Xcapit
 • StableCoins
  Dollar on Chain
 • StableCoins
  RIF Dollar
 • StableCoins
  USDT on RSK
 • StableCoins
  DAI on RSK
 • StableCoins
  xUSD
 • Lending
  Sovryn
 • Lending
  Tropykus Finance
 • Lending
  rLending
 • Leverage & Trading
  Sovryn
 • Leverage & Trading
  Bitcoin Pro
 • Leverage & Trading
  Bitcoin X
 • Leverage & Trading
  RIF 2X
 • Leverage & Trading
  RIF Pro
 • Leverage & Trading
  Decrypto
 • Leverage & Trading
  Xcapit
 • Staking
  Money on Chain
 • Staking
  Sovryn
 • Staking
  BabelFish
 • Staking
  Bundles Finance
 • Asset Swaps
  Liquality Atomic Swap
 • Asset Swaps
  RSK Swap
 • Asset Swaps
  Sovryn Swap
 • Asset Swaps
  Sovryn Fast BTC
 • Asset Swaps
  TEX
 • Asset Swaps
  Exolix
 • Asset Swaps
  SimpleSwap
 • Asset Swaps
  Paxful
 • Asset Swaps
  Beexo Switch
 • Asset Swaps
  rbtc Swap
 • Asset Swaps
  Binance
 • Asset Swaps
  Kucoin
 • Asset Swaps
  Bitfinex
 • Asset Swaps
  Bithumb Global
 • Asset Swaps
  mxc.com
 • Asset Swaps
  HitBTC
 • Asset Swaps
  HotBit
 • Asset Swaps
  Gate.io
 • On/Off Ramps
  Defiant
 • On/Off Ramps
  Kripton API
 • On/Off Ramps
  Latamex
 • On/Off Ramps
  BRZ Token
 • Payments
  Bleumi
 • Payments
  Kripton
 • Oracles
  Chainlink
 • Oracles
  oMOC
 • Data & Analytics
  Tenderly
 • Data & Analytics
  Chainbeat
 • Data & Analytics
  RSK Beat
   
 • Data & Analytics
  DappRadar
 • Data & Analytics
  Blockscout
 • Data & Analytics
  RSK Explorer
 • Data & Analytics
  Coinfirm
 • Data & Analytics
  Bitgo
 • Data & Analytics
  Ciphertrace
 • Tools
  Tenderly
 • Tools
  RIF Enveloping
 • Tools
  RIF Login
 • Tools
  RIF Identity
 • Tools
  RIF Lumino
 • Tools
  RIF Name Service
 • Tools
  RIF Storage
 • Tools
  RIF Communications
 • Tools
  GetBlock
 • Bridges
  PowPeg
 • Bridges
  RSK-Ethereum Token Bridge
 • Bridges
  RSK-BSC Token Bridge
 • Platforms
  RIF
 • Platforms
  Gitcoin
 • Platforms
  Taringa
 • Platforms
  Extrimian
 • Development & Consulting
  Think and Dev
 • Development & Consulting
  Coinfabrik
 • Development & Consulting
  Qubistry
 • Development & Consulting
  Coinspect
 • Development & Consulting
  Atix Labs
 • Development & Consulting
  Beexo Technologies
 • Development & Consulting
  Grupo Sabra
 • Development & Consulting
  Infuy
 •  
   
   

Câu hỏi thường gặp

DeFi là chữ viết tắt của cụm từ tài chính phi tập trung thường dùng để chỉ các tài sản kỹ thuật số và các hợp đồng tài chính thông minh, các giao thức và ứng dụng phi tập trung (DApps). Nói một cách đơn giản hơn, đó là phần mềm tài chính được xây dựng trên blockchain có thể được ghép lại với nhau như Money Legos.
OpFi là chữ viết tắt của cụm từ Tài chính mở, thường dùng để chỉ các ứng dụng và /hoặc giao thức nguồn mở. Nói một cách đơn giản hơn, đó là phần mềm tài chính có sẵn để được tích hợp trong bất kỳ phần mềm nào của một bên thứ ba.
Tại đây, bạn có thể tìm thấy các phân tích và xếp hạng mới nhất của các giao thức Tài chính Mở.
Trang web của chúng tôi theo dõi tổng giá trị bị khóa trong các hợp đồng thông minh của các ứng dụng và giao thức DeFi phổ biến.
Chúng tôi giám sát các hợp đồng thông minh cơ bản của từng giao thức trên chuỗi khối RSK Bitcoin
Khám phá thêm về từng giải pháp và trường hợp sử dụng

Trở thành người dung

RBTC là mã thông báo gốc của RSK Live Mainnet và được chốt 1: 1 với BTC. Nó được sử dụng làm gas để thanh toán cho việc thực hiện Hợp đồng thông minh và mã thông báo giao dịch được xây dựng trên rsk theo cách giống như ETH được sử dụng làm gas cho Ethereum.

Liquality

Visit

Sovryn FastBTC

Visit

Bitfinex

Visit

Defiant

Visit

PowPeg

Visit

Exolix

Visit

Bisq Network

Visit

Sovryn

Leveraged Bitcoin trading, up to 5X Long or Short

Visit

BiPro

Receive passive income in Bitcoin

Visit

BTCx

A leveraged long bitcoin holding position

Visit

RIF Pro

Receive passive income in RIF

Visit

RIF X

A leveraged long RIF holding position

Visit

Sovryn

Earn Interest on Bitcoin

Visit

RIF Lending

Borrow top stablecoins using RIF as collateral

Visit

Tropykus Finance

Visit

Tôi muốn sử dụng tiền pháp định fiat để nhận tiền điện tử và mã thông báo trên mạng RSK

For USD, use Binance

For ARS, UYU, and VES, use Defiant

Tôi muốn sử dụng Bitcoin để lấy tiền điện tử và mã thông báo trên mạng RSK

Use Defiant

Use Liquality

Tôi muốn hoán đổi tiền điện tử và mã thông báo trên Mạng RSK

Theo dõi bản tin của chúng tôi