Sidechain an toàn
nhất thế giới
cho Bitcoin.


Powpeg là một chốt hai chiều được bảo mật bằng chứng
công việc được sử dụng để tương tác giữa chuỗi bên RSK
và chuỗi khối Bitcoin
. Powpeg là chốt Bitcoin đầu tiên để
cung cấp đảm bảo an ninh dựa trên bằng chứng công việc
của Bitcoin, làm cho nó trở thành chốt bảo mật và không
cần sự cho phép nhất hiện nay
.

Trong Powpeg, không có thực thể hoặc nhóm đơn lẻ nào có quyền đơn phương thực hiện các hoạt động chốt giá, không phải nó có thể kiểm soát chốt hoặc kiểm duyệt peg-out có chọn lọc.
Đã có 11 công ty nổi tiếng tham gia RSK để cung cấp hỗ trợ cho Powpeg.

Blockventure
Celsius Network
Coinfirm
Collider Ventures
Constata.eu
IOVlabs
Mycointainer
pNetwork
Prycto
Sovryn
Xapo

Cộng đồng RSK đang phát triển các công nghệ bổ sung
để cải thiện và phân cấp chốt hơn nữa, bao gồm việc bổ sung
chứng thực HSM, giảm thời gian peg-in và peg-out, các cuộc gọi
hợp đồng liên chuỗi khối và các hệ thống an toàn như liên kết
khẩn cấp có khóa thời gian.

Tìm kiếm một cuộc lặn sâu hơn?

Khám phá thêm về Powpeg

Theo dõi bản tin của chúng tôi