Tại sao là RDai?

Ethereum đang phải chịu mức phí cực kỳ cao khiến nó trở nên không thực tế và đắt tiền đối với hầu hết các trường hợp sử dụng.

Rdai là một giải pháp thay thế để chuyển đổi Dai và trả chi phí giao dịch rẻ hơn nhiều, khoảng 0,15c cho mỗi giao dịch, rẻ hơn khoảng 80 lần so với giao dịch DAI so với giao dịch qua mạng Ethereum.

Làm thế nào để chuyển đổi Dai sang RDai?

Theo dõi bản tin của chúng tôi