Làm thế nào để chuyển đổi Dai sang RDai?

Defiant & Token Bridge

Thiết lập Ví Defiant của bạn


Tải Defiant Wallet Google store / Apple store

Chuyển Dai của bạn vào ví Defiant của bạn


Truy cập số dư rdai trong ví của bạn, với cùng địa chỉ với rdai của bạn

THIẾT LẬP VÍ CỦA BẠN CHO CẦU NỐI

Do một số khác biệt giữa cách hoạt động của cầu nối và cách Defiant đặt địa chỉ của bạn theo mặc định,
bạn sẽ phải thực hiện thêm một số điều chỉnh để chuẩn bị sẵn sàng.
Đầu tiên, bạn sẽ cần nhập lại cụm từ hạt giống của ví đã được tải. Đó là: Ví của tôi -> Nhập
Sau đó, trên màn hình tiếp theo, nhập 12 từ của bạn, chọn đồng tiền bạn muốn thấy trong ví của mình (ETH, DAI)
và nhấn vào biểu tượng bánh răng màu xanh lá cây ở phía trên bên phải.
Ở đó, bạn sẽ phải chọn tùy chọn “MetaMask” thay vì “Đường dẫn dẫn xuất mặc định của Defiant”.
Sau đó, chạm vào Tiếp tục.
Nếu bạn đã nhập đúng ví của mình, một ví mới “| MM” sẽ được hiển thị ở bên phải ví đầu tiên của bạn.
Ví “| MM” này là ví bạn sẽ sử dụng cho cầu nối.
Cuối cùng, bạn có thể tự gửi cho mình bất kỳ số lượng DAI nào bạn muốn hoán đổi
(hãy nhớ rằng bạn sẽ cần một số ETH cho gas). Chỉ cần nhấn vào DAI, nhấn vào Nhận,
và ở đó bạn có địa chỉ của bạn.
Trong khi sử dụng, bạn cũng nên thêm mã thông báo rDAI vào ví “| MM” của mình để xem chúng trên Defiant
khi chúng truy cập địa chỉ RSK của bạn (BTW, đối với các giao dịch RSK trong tương lai, bạn sẽ cần một số rBTC).
Đối với việc này, hãy di chuyển tới Ví Của Tôi, nhấn vào biểu tượng $ bên dưới ví “| MM” và tìm kiếm RSK Dai Stablecoin
giữa các Mã thông báo tùy chỉnh trên tab thứ hai.

Cầu nối Mã thông báo


Truy cập Cầu nối Mã thông báo https://tokenbridge.rsk.co/

1

Ở trên cùng bên phải có một nút để kết nối dapp với ví của bạn.
Bạn có thể chọn Metamask (cũng là tùy chọn phù hợp cho Nifty) hoặc WalletConnect.
Vì mục đích này, chúng tôi sẽ chọn WalletConnect

2

Với Defiant trong điện thoại di động của bạn, hãy tìm tính năng WalletConnect và nhấn vào Kết nối mới.

3

Trong màn hình sau, bạn cần:
Chọn ví của bạn (vì Defiant cho phép bạn có nhiều ví) mà bạn muốn kết nối với dapp.
Đặt Ethereum làm mạng lưới.
Nhấn OK.

4

Sau đó, bạn phải quét mã QR mà Token Bridge hiển thị bằng điện thoại di động của bạn.
Defiant sẽ xác nhận rằng một kết nối mới đã được tạo và có thể vài giây sau đó web cũng được tạo ra.
Bạn cũng sẽ thấy rằng địa chỉ Ethereum của chúng tôi xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình.

5

Sau đó, ở phía bên trái của mô-đun hoán đổi trong web Cầu nối Mã thông báo,
hãy chọn DAI, và rDAI sẽ được tự động đặt ở phía bên kia.

6

Nhập số lượng DAI để hoán đổi (thấp hơn hoặc bằng số dư DAI của chúng tôi).

7

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng cặp này, bạn sẽ cần phải thực hiện phê duyệt.
Vì vậy, hãy nhấn vào nút đó, nó sẽ gửi một giao dịch để bạn ký duyệt bằng Defiant.

8

Khi bạn nhận được tin nhắn trong Defiant, hãy kiểm tra nó và nhấn vào Phê duyệt để ký tên.

9

Chờ cho đến khi giao dịch được khai thác.

10

Sau đó, lặp lại quá trình với nút Chuyển đổi mã thông báo:
nhấp vào nó, ký tên (phê duyệt) trong Defiant và đợi hoạt động được khai thác.
Cầu nối Mã thông báo cần 24 giờ để xác nhận các giao dịch trên blockchain một cách an toàn.
Ngày hôm sau, bạn sẽ có rDAI của mình trong ví RSK ở Defiant.