Tại sao là RDai?

Ethereum đang phải chịu mức phí cực kỳ cao khiến nó trở nên không thực tế và đắt tiền đối với hầu hết các trường hợp sử dụng.

Rdai là một giải pháp thay thế để chuyển đổi Dai và trả chi phí giao dịch rẻ hơn nhiều, khoảng 0,15c cho mỗi giao dịch, rẻ hơn khoảng 80 lần so với giao dịch DAI so với giao dịch qua mạng Ethereum.

Làm thế nào để chuyển đổi Dai sang RDai?

Thiết lập Ví Defiant của bạn


Tải Defiant Wallet từ Google store / Apple store

THIẾT LẬP VÍ DEFIANT CỦA BẠN

Xem cách thực hiện từng bước

NHẤN VÀO ĐÂY

Chuyển Dai của bạn vào ví Defiant của bạn


Truy cập số dư rdai trong ví của bạn có cùng địa chỉ với rdai của bạn

CHUYỂN DAI CỦA BẠN

Xem cách thực hiện từng bước

NHẤN VÀO ĐÂY

Token Bridge


Truy cập Token Bridge https://tokenbridge.rsk.co/

10 BƯỚC NỮA VÀ BẠN SẼ ĐẾN ĐÓ

Xem cách thực hiện từng bước

NHẤN VÀO ĐÂY

Vậy bạn đã sẵn sàng chưa?


Có vẻ như rất sẵn sàng, nhưng tất cả các bước đều có ở đây.

Khi bạn đã hoàn thành các bước lần đầu tiên,
nó rất dễ sử dụng và bạn có thể bắt đầu gặt hái những lợi ích khi có mã thông báo DAI
của mình trên một mạng lưới mà bạn sẽ chỉ trả một phần phí nhỏ hơn so với mức phí bạn đang phải trả.

Four quick steps to get your DAI converted
into rDAI with Defiant and Kripton Market.

Install the Defiant app on your mobile


Download the Defiant Wallet Google store / Apple store

SET UP YOUR DEFIANT WALLET

See how to do it step by step

CLICK HERE

Add ‘rDAI’ to the suite of coins displayed


Tap on ‘My Wallets’ and on the $ (Coins) symbol under your wallet.

ADD RDAI TO YOUR WALLETS

See how to do it step by step

CLICK HERE

Choose ‘rDAI’ as your receiving currency


Start Operating with Kripton Market (KM)

CHOOSE RDAI

See how to do it step by step

CLICK HERE

KM Swap


Input the amount of DAI you want to trade

HOW TO SWAP WITH KM

See how to do it step by step

CLICK HERE

So are you ready?


Seems like a lot, but all the steps are here

Once you have accomplished them for the first time,
it’s really easy to use, and you can start reaping the benefits of having your DAI tokens
on a network in which you’ll pay a tiny portion of the fees you are currently paying.

Theo dõi bản tin của chúng tôi