Hợp đồng thông minh
RSK Blockchain cho Bitcoin

Mục tiêu của RSK là tăng thêm giá trị và tính năng cho hệ sinh thái bitcoin bằng cách cho phép các hợp đồng thông minh, thanh toán gần như tức thì và khả năng mở rộng cao hơn.

RSK được kết nối với bitcoin như thế nào?

Khai thác hợp nhất với Bitcoin

Điểm tiếp xúc đầu tiên là thông qua khai thác. Các thợ đào bitcoin thực hiện những gì được gọi là khai thác hợp nhất, đảm bảo cả hai mạng có cùng cơ sở hạ tầng và mức tiêu thụ năng lượng.

Tìm hiểu thêm

Chốt 2 chiều với Bitcoin
Điểm tiếp xúc thứ hai là chốt 2 chiều hay còn gọi là chốt cầu

Thành phần này kết nối cả hai mạng để cho phép chuyển bitcoin sang RSK, do đó cho phép các nhà phát triển tương tác với các hợp đồng thông minh. Họ trả gas bằng cách sử dụng cùng một loại bitcoin, bitcoin thông minh.

Để làm như vậy

Bạn gửi bitcoin đến một địa chỉ đặc biệt, nơi chúng bị khóa trong mạng bitcoin. Tiếp theo, trong cùng một địa chỉ trong mạng RSK, bitcoin đó sẽ được phát hành cho người dùng để sử dụng trong mạng RSK. Đây được gọi là peg-in.

Bạn có thể thực hiện thao tác ngược lại được gọi là peg-out, bằng cách gửi bitcoin của bạn đến một địa chỉ đặc biệt trong mạng RSK và nhận lại bitcoin của bạn trong mạng bitcoin.

Tìm hiểu thêm

Powpeg là một chốt hai chiều được bảo mật bằng thuật toán đồng thuận được sử dụng để tương tác giữa chuỗi bên RSK và chuỗi khối Bitcoin.

Powpeg là chốt Bitcoin đầu tiên cung cấp đảm bảo an ninh dựa trên thuật toán đồng thuận của Bitcoin, làm cho nó trở thành chốt bảo mật và không cần sự cho phép nhất hiện nay.

Tìm hiểu thêm

Bitcoin on RSK

Bitcoin trên RSK là mã thông báo được sử dụng để thanh toán cho việc thực hiện các giao dịch trong RSK. Bạn có thể chuyển đổi BTC thành BTC trên RSK bằng cách gửi BTC thông qua chốt 2 chiều (cả trong Testnet và Mainnet) hoặc bằng cách sử dụng vòi trong Testnet hoặc trao đổi trong Mainnet.

Tìm hiểu thêm

Theo dõi bản tin của chúng tôi