Đồng tiền ổn định (stablecoins)
được xây dựng trên RSK

Một stablecoin (Đồng tiền ổn định) là một mã thông báo có giá trị của nó được gắn với một tài sản khác. Đô la Mỹ là tài sản được sử dụng rộng rãi nhất cho việc này, mặc dù stablecoin cũng có thể được gắn với các loại tiền tệ định danh khác, tiền điện tử hoặc thậm chí là tài sản vật chất như vàng.

Duy trì một mức giá ổn định giúp người nắm giữ tránh được sự biến động của giá cả trên thị trường tiền điện tử.

Compare gas fees for stablecoins on RSK vs Ethereum

Tại sao sử dụng stablecoin?

Tránh sự biến động của giá tiền điện tử mà không cần chuyển tiền vào tiền định danh.

Ngăn chặn siêu lạm phát tiền định danh trong nước bằng cách giữ tiền tiết kiệm trong một stablecoin được chốt bằng USD.

Thời gian giải quyết nhanh hơn so với hệ thống ngân hàng cũ - thực hiện thanh toán nhanh chóng và dễ dàng

Thực hiện các giao dịch xuyên biên giới với một phần nhỏ chi phí.

Tham chiếu các stablecoins giữa các blockchains thành giá trị cổng và di chuyển giữa các hệ sinh thái blockchain

Stablecoin là gì?

Nhận RDOC

Nhận DOC

Nhận XUSD

Sử dụng RDOC để kiếm xUSD
và kiếm lợi nhuận trên Sovryn

Tham chiếu các stablecoins
giữa các blockchains

Câu hỏi thường gặp

Stablecoin là một mã thông báo có giá không biến động, trong khi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có giá biến động về bản chất.

Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về stablecoin so với Bitcoin, altcoin và CBDC, hãy đọc thêm trên DevPortal.

Bạn có thể đúc DOC trên nền tảng Money on Chain platform, and mint RDOC on the RIF trên nền tảng Chain

DOC, RDOC và XUSD đều có thể được mua thông qua sàn giao dịch phi tập trung như RSK Swap hoặc Sovryn, cũng như thông qua ứng dụng hoán đổi như ví Liquality.

Để sử dụng DAI trên mạng RSK (rDAI), nó có thể được kiểm tra trên token bridge (cầu mã thông báo).

Xem các video để biết thêm thông tin về cách mua stablecoin trong hệ sinh thái RSK.

Bạn có thể thêm bất kỳ loại stablecoin nào trong số này vào ví được tích hợp với mạng RSK cho phép bạn thêm mã thông báo tùy chỉnh. Điều này bao gồm Metamask, Liquality, Defiant, Beexo, LeadWallet hoặc bất kỳ ví nào hỗ trợ WalletConnect.

Truy cập trang giải pháp Tài chính Mở để xem danh sách đầy đủ các ví hiện được tích hợp với RSK.

Có! RSK là một blockchain mã nguồn mở cho các hợp đồng thông minh có sẵn cho bất kỳ ai xây dựng và sử dụng. Bạn có thể gửi thông tin chi tiết của mình tại đây nếu bạn muốn được hỗ trợ tích hợp với RSK theo bất kỳ cách nào.

Theo dõi bản tin của chúng tôi