Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: Tháng 9 năm 2021

IOV LABS Ltd. cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và do đó chúng tôi yêu cầu bạn đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi (“Chính sách”) trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào về bạn hoặc bất kỳ người nào khác.

Chính sách này áp dụng cho những Dữ liệu Cá nhân nào (như được định nghĩa bên dưới) chúng tôi thu thập, cách chúng tôi xử lý, và thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu đó. Chính sách này áp dụng cho các hoạt động xử lý của chúng tôi liên quan đến các trang web của chúng tôi nơi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu, bao gồm https://rsk.co, https://rifos.org, https://iovlabs.org, https://explorer.rsk.co, https://explorer.testnet.rsk.co (“Trang web”).

Trong chính sách này, “người dùng”, “bạn” và “của bạn” đề cập đến cá nhân hoặc tổ chức truy cập hoặc sử dụng Trang web. “Chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến IOV Labs Ltd., một công ty được thành lập tại Gibraltar với địa chỉ đăng ký tại Suite 2a, Tầng 2, 5/4 Crutchett's Ramp, Gibraltar, GX11 1AA và số công ty 116697 và các chi nhánh của nó.

Để biết thêm thông tin về chúng tôi, hãy xem phần Liên hệ với chúng tôi của chính sách này.

Trong Chính sách này, “Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn với tư cách là một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được (“Chủ thể Dữ liệu”); một thể nhân có thể nhận dạng là người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một số nhận dạng như tên, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tâm thần, kinh tế, văn hóa của bạn hoặc bản sắc xã hội của thể nhân đó.

Trong Chính sách này, “xử lý” có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu Cá nhân hoặc trên các Tập hợp Dữ liệu Cá nhân, có hoặc không bằng các phương tiện tự động, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp sẵn sàng, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

Điều hướng Chính sách này

Nếu bạn đang xem chính sách này trực tuyến, bạn có thể nhấp
vào các liên kết dưới đây để chuyển đến phần có liên quan:

Làm thế nào chúng tôi thu thập thông tin từ bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn:

 • Truy cập trang web của chúng tôi;
 • Đăng kí theo dõi Bản tin của chúng tôi
 • Liên hệ với chúng tôi thông qua hoặc trang web hoặc thông qua các phương tiện liên lạc điện tử trực tiếp khác; và
 • Tương tác với chúng tôi thông qua mạng xã hội

Loại thông tin nào được thu thập?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

Tên; Địa chỉ; địa chỉ email; các phương tiện truyền thông xã hội xử lý; Địa chỉ IP; loại thiết bị mà bạn dung để truy cập Trang web của chúng tôi, có thể bao gồm cả hệ điều hành; vị trí của bạn; ngày giờ và khoảng thời gian bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi; và những lần truy cập trước đây vào Trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân về bạn liên quan đến các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ và quản lý:

 • để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi;

Cải tiến dịch vụ:

 • để đảm bảo rằng nội dung từ các Trang web của chúng tôi và các hiện diện trực tuyến khác được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn;
 • để quản lý các Trang web của chúng tôi và các hiện diện trực tuyến khác để quản lý và hoạt động kinh doanh nội bộ, bao gồm các mục đích khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu, thống kê và khảo sát; và
 • như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật.

Tiếp thị trực tiếp:

 • để cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những dịch vụ mà bạn đã có hoặc đã thắc mắc;
 • để cung cấp cho bạn tài liệu tiếp thị khác, chẳng hạn như bản tin của chúng tôi.

Nếu bạn không còn muốn Dữ liệu Cá nhân của mình được sử dụng cho mục đích tiếp thị, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới hoặc nhấp vào liên kết hủy đăng ký có trong bất kỳ liên lạc email nào của chúng tôi với bạn.

Ra quyết định tự động

Chúng tôi không sử dụng các phương pháp ra quyết định tự động. Điều này có nghĩa là các quyết định không được thực hiện bởi rô bốt hoặc máy tính và do đó không phải là "tự động". Tuy nhiên, một số bên thứ ba nhất định có thể sử dụng một số công cụ hoặc phần mềm ra quyết định tự động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư của người khác và sẽ thực hiện các bước hợp lý để bạn chú ý đến việc đưa ra quyết định tự động như vậy, nhưng bạn được khuyến khích làm quen với các thông lệ về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào.

Sử dụng các Ứngng dụng & Cookies của Bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng các cookie sau được liệt kê dưới đây trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng tham gia với các dịch vụ của bên thứ ba cũng có thể bao gồm việc sử dụng cookies. Cookies là một tính năng của phần mềm trình duyệt web cho phép máy chủ trang web nhận ra máy tính hoặc thiết bị được sử dụng để truy cập một trang web. Cookies là một tệp văn bản nhỏ mà trang web lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Chúng cho phép trang web ghi nhớ các hành động và sở thích của bạn trong một khoảng thời gian, vì vậy bạn không phải tiếp tục nhập lại chúng bất cứ khi nào bạn truy cập một trong các Trang web của chúng tôi hoặc duyệt từ trang này sang trang khác. Chúng cũng cho phép chúng tôi theo dõi và giám sát hoạt động trên Trang web của chúng tôi để cải thiện dịch vụ của chúng tôi (cho mục đích tiếp thị và chức năng) cũng như cho phép bạn tương tác với các dịch vụ truyền thông xã hội.

Ngoài việc sử dụng cookies được mô tả ở trên, các đơn vị này có thể sử dụng các phương pháp khác, chẳng hạn như các công nghệ được mô tả bên dưới, để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi cũng như các trang web và dịch vụ trực tuyến khác. Đó là:

Thẻ pixel - Thẻ pixel (còn được gọi là GIF rõ ràng, máy phát không dây nhỏ hoặc pixel), là các đoạn mã nhỏ có thể được nhúng trên trang web và email. Thẻ pixel có thể được sử dụng để tìm hiểu cách bạn tương tác với các trang và email trên Trang web của chúng tôi và thông tin này giúp chúng tôi và các đối tác của chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn.

Số nhận dạng thiết bị - Số nhận dạng thiết bị là một nhãn duy nhất có thể được sử dụng để nhận dạng thiết bị di động. Số nhận dạng thiết bị có thể được sử dụng để theo dõi, phân tích và cải thiện hiệu suất của trang web và quảng cáo được phân phối.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba sau:

Google Analytics

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng các Trang web của chúng tôi. Google Analytics thu thập thông tin về việc sử dụng trang web bằng cookies. Thông tin thu thập liên quan đến Trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Google thu thập và xử lý dữ liệu tại đây https://www.google.com/policies/privacy/. Các cookie có liên quan là: “_gat. _anonymizeIp”

Bạn có thể ngăn chặn Google Analytics sử dụng cookies khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh tương ứng đối với cài đặt của trình duyệt web của bạn.

Bạn cũng có tùy chọn phản đối việc Google Analytics thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Trang web của chúng tôi bằng cách tải xuống và cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt có thể được tìm thấy theo liên kết https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Thông tin thêm và các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành của Google, vui lòng truy cập https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Google Analytics, mục đích và chức năng của nó được giải thích thêm trong Liên kết sau https://www.google.com/analytics/

Facebook

Chúng tôi sử dụng các pixel Facebook để phân tích và tối ưu hóa việc sử dụng các Trang web và hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Facebook thu thập thông tin về việc sử dụng trang web bằng cookies. Thông tin thu thập liên quan đến Trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng Trang web của chúng tôi và cho các mục đích tiếp thị.

Chính sách Dữ liệu của Facebook hiện có tại: https://www.facebook.com/about/privacy/update. Các cookie có liên quan là: “Código de píxeles de Facebook”

Bạn có thể ngăn Facebook sử dụng cookie khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh tương ứng đối với cài đặt tài khoản Facebook của bạn.

Thông tin thêm và các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành của Facebook, vui lòng truy cập
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr..

Facebook Pixel, mục đích và chức năng của nó được giải thích thêm dưới Liên kết sau
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

Dịch vụ web của Amazon

Chúng tôi sử dụng Dịch vụ Web của Amazon để lưu trữ các Trang web của chúng tôi. Amazon Web Service là một dịch vụ dựa trên đám mây với các máy chủ được đặt trên khắp thế giới. Do đó, có thể Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ bên ngoài EEA. Tuy nhiên, Amazon Web Service là một phần của chương trình Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu u nhằm tìm cách bảo mật dữ liệu của bạn ở mức độ tương đương được yêu cầu trong EEA.

Bạn có thể tìm thấy Chính sách Bảo mật của Dịch vụ Web Amazon tại https://aws.amazon.com/privacy/

Liên kết truyền thông xã hội

Chúng tôi sử dụng các liên kết đến hồ sơ truyền thông xã hội của chúng tôi trên Trang web của chúng tôi. Khi bạn nhấp vào các liên kết đó, các dịch vụ đó cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân. Vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng bên dưới để biết thêm thông tin.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Telegram: https://telegram.org/privacy

KHÔNG tham gia

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể từ chối sử dụng tất cả các cookie không thực sự cần thiết. Nếu bạn chọn không tham gia, bạn có thể tiếp tục duyệt Trang web của chúng tôi nhưng một số chức năng nhất định có thể không khả dụng do các hạn chế về công nghệ vì một số tính năng của Trang web của chúng tôi dựa vào cookie để hoạt động chính xác

Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi xử lý thông tin như được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Hồ sơ có thể được lưu giữ trên nhiều phương tiện (vật lý hoặc điện tử) và định dạng.

Thời hạn lưu giữ được xác định dựa trên loại hồ sơ, bản chất của hồ sơ và hoạt động cũng như các yêu cầu pháp lý hoặc quy định áp dụng cho các hồ sơ đó. Thông thường, Dữ liệu Cá nhân được thu thập theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (chẳng hạn như nghĩa vụ Chống rửa tiền) được lưu giữ trong 5 năm. Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân được thu thập theo hợp đồng hoặc trước khi tạo hợp đồng, những dữ liệu này được lưu giữ trong 6 năm sau khi chấm dứt hợp đồng theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ mọi khiếu nại pháp lý có thể đưa ra chống lại chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một thời gian dài hơn khi việc lưu giữ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích quan trọng của một thể nhân khác hoặc nơi chúng tôi có lợi ích hợp pháp để làm như vậy.

Tất cả Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ theo Chính sách Lưu giữ và Xóa nội bộ của chúng tôi.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho các đơn vị liên quan, chi nhánh, trung tâm quản lý, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý, nhà thầu phụ và các tổ chức liên kết khác nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Ngoài ra, khi chúng tôi sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào khác, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ được yêu cầu và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ giữ thông tin của bạn an toàn và không sử dụng nó cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần của việc bán một số, hoặc tất cả, hoạt động kinh doanh và tài sản của chúng tôi hoặc như một phần của bất kỳ hoạt động tái cơ cấu hoặc tổ chức lại doanh nghiệp nào hoặc nếu chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn tiếp tục được bảo vệ.

Chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu u

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty bên thứ ba nơi chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm như vậy, chẳng hạn như cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi hoặc vì bản thân chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu u (EEA). EEA bao gồm các quốc gia thuộc Liên minh Châu u cũng như Iceland, Liechtenstein và Na Uy. Chuyển thông tin ra ngoài EEA đôi khi được gọi là "chuyển sang nước thứ ba".

Nếu chúng tôi chuyển thông tin của bạn bên ngoài EEA cho các bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng các quyền riêng tư của bạn tiếp tục được bảo vệ như được nêu trong Chính sách này. Điều này có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện một số bước bổ sung nhất định để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng nếu quốc gia thứ ba đó không được Ủy ban Châu u coi là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho các quyền riêng tư của bạn, có thể bao gồm việc sử dụng các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để cho phép bạn để có thể thực thi các quyền của bạn và đảm bảo các quyền này được bảo toàn. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng đối với việc chuyển thông tin qua nước thứ ba như vậy và sẽ luôn làm như vậy bằng văn bản và sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về lý do tại sao chúng tôi cần sự đồng ý của bạn và quyền của bạn rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào (cùng với hậu quả của việc rút lại sự đồng ý).

Quyền cá nhân của bạn

Bạn có thể có một số quyền theo luật hiện hành và cụ thể là theo Quy định EU 2016/679 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu hoặc ‘GDPR’). Chúng tôi giải thích những điều này dưới đây. Bạn có thể tìm hiểu thêm về GDPR và các quyền của mình bằng cách truy cập trang web của Ủy ban Châu u (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

Quyền được thông tin và quyền truy cập

Bạn có quyền được thông báo về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình (và nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi, thông tin về nguồn) và Chính sách Bảo mật này dự định cung cấp thông tin. Tất nhiên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

Quyền cải chính

Bạn có quyền sửa lại mọi Dữ liệu Cá nhân không chính xác về bạn và hoàn thiện mọi Dữ liệu Cá nhân không đầy đủ về bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin đó.

Tính chính xác của thông tin của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách được nêu trong Chính sách Bảo mật này hoặc cần thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

Quyền được xóa (quyền được ‘quên’)

Bạn có toàn quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình trong các trường hợp sau:

 • Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết cho mục đích mà nó được thu thập;
 • bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý và không áp dụng lý do pháp lý nào khác cho việc xử lý;
 • bạn phản đối việc xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • chúng tôi đã xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp; và
 • xóa bỏ dữ liệu được yêu cầu để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tiến hành tuân thủ yêu cầu xóa ngay lập tức trừ khi cần tiếp tục lưu giữ để:

 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin;
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo EU hoặc luật hiện hành khác;
 • Việc thực hiện nhiệm vụ công ích;
 • Các mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử, hoặc mục đích thống kê, trong một số trường hợp nhất định; và/hoặc
 • Việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Quyền hạn chế xử lý và quyền phản đối xử lý

Bạn có quyền hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như:

 • bạn phản đối về tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân;
 • nếu việc xử lý là bất hợp pháp, bạn có thể yêu cầu, thay vì yêu cầu xóa, chúng tôi hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân được xử lý bất hợp pháp;
 • chúng tôi không cần xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nữa nhưng cần giữ lại thông tin của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn và bạn rút lại sự đồng ý đó. Điều này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp và chúng tôi sẽ giải thích điều này cho bạn nếu bạn quyết định thực hiện quyền này.

Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu

Trong trường hợp cơ sở pháp lý để xử lý của chúng tôi là sự đồng ý của bạn hoặc quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi giao kết hợp đồng, bạn có quyền nhận được Cá nhân Dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được hoặc yêu cầu chúng tôi gửi cho người khác.

Quyền tự do ra quyết định tự động

Như đã giải thích ở trên, chúng tôi không sử dụng quá trình ra quyết định tự động, nhưng khi bất kỳ quá trình ra quyết định tự động nào diễn ra, trong trường hợp này, bạn có quyền bày tỏ quan điểm của mình và phản đối quyết định, cũng như yêu cầu các quyết định đó dựa trên quá trình xử lý tự động liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn và dựa trên Dữ liệu Cá nhân của bạn được thực hiện bởi các thể nhân, không chỉ bởi máy tính.

Quyền phản đối tiếp thị trực tiếp (‘chọn không tham gia’)

Bạn có quyền lựa chọn về việc bạn có muốn nhận thông tin từ chúng tôi hay không. Chúng tôi sẽ không liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị trừ khi:

Bạn có mối quan hệ kinh doanh với chúng tôi và chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của mình làm cơ sở hợp pháp để xử lý (như mô tả ở trên); hoặc

Nếu không, bạn đã đồng ý trước của mình (chẳng hạn như khi bạn tải xuống một trong các hướng dẫn của chúng tôi).

Bạn có thể thay đổi tùy chọn tiếp thị của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết trên. Trên mỗi giao tiếp tiếp thị, chúng tôi sẽ luôn cung cấp tùy chọn để bạn thực hiện quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị (được gọi là 'chọn không tham gia') bằng cách nhấp vào nút 'hủy đăng ký' trên email tiếp thị hoặc chọn một tùy chọn từ chối tương tự trên bất kỳ biểu mẫu nào mà chúng tôi sử dụng để thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết trên.

Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến hành chính hoặc dịch vụ (để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc thông báo cho bạn về bản cập nhật đối với Chính sách quyền riêng tư này hoặc các điều khoản kinh doanh hiện hành, v.v.) sẽ chỉ hướng đến khách hàng hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi và những thông tin liên lạc như vậy nói chung không đưa ra tùy chọn hủy đăng ký vì chúng cần thiết để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu. Do đó, vui lòng lưu ý rằng khả năng bạn chọn không nhận tài liệu tiếp thị và quảng cáo không thay đổi quyền của chúng tôi được liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc như một phần của mối quan hệ hợp đồng mà chúng tôi có thể có với bạn.

Quyền yêu cầu quyền truy cập

Bạn cũng có quyền truy cập thông tin chúng tôi có về bạn. Chúng tôi rất vui khi được cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về Dữ liệu Cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc xử lý. Để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi tuân theo các quy trình xác minh và tiết lộ nội bộ, có nghĩa là chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng nhận dạng từ bạn trước khi tiết lộ thông tin đó. Bạn có thể thực hiện quyền này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết ở trên.

Quyền rút lại sự đồng ý

Trong trường hợp cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết trên.

Khiếu nại về cách chúng tôi đã xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn

Nếu bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi đã xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới và sau đó chúng tôi sẽ điều tra vấn đề.

Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có liên quan

Nếu chúng tôi không phản hồi cho bạn trong một thời gian hợp lý hoặc nếu bạn cảm thấy rằng khiếu nại của mình chưa được giải quyết thỏa đáng, bạn có quyền khiếu nại lên Cao ủy Bảo vệ Dữ liệu theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu, hiện nay là Gibraltar

Cơ quan quản lý (GRA). Bạn có thể liên hệ với GRA theo thông tin chi tiết dưới đây:
Cao ủy Bảo vệ Dữ liệu Gibraltar
Cơ quan Quản lý Gibraltar
2nd Floor, Eurotowers 4
1 Europort Road
Gibraltar
Correo electrónico: info@gra.gi
Teléfono: (+350) 200 74636
Fax: (+350) 200 72166

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát tại quốc gia nơi bạn thường trú, nơi làm việc hoặc nơi bạn cáo buộc rằng đã có hành vi vi phạm một hoặc nhiều quyền của chúng tôi, nếu điều đó được dựa trên EEA.

Thông tin thêm

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn Dữ liệu Cá nhân của bạn vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập theo cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để xử lý mọi vi phạm Dữ liệu Cá nhân bị nghi ngờ và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm mà chúng tôi buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý.

Siêu liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp các siêu liên kết từ Trang web của chúng tôi đến các trang web của các tổ chức khác hoặc các công ty liên kết. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện với các tổ chức điều hành các trang web đó. Chính sách bảo mật của những người khác có thể khác biệt đáng kể với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn đọc tuyên bố / chính sách về quyền riêng tư của mỗi và mọi trang web thu thập Dữ liệu Cá nhân.

Xem xét Chính sách này

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách này theo thời gian. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp cho những người có mối quan hệ kinh doanh với chúng tôi hoặc những người đã đăng ký danh sách gửi email của chúng tôi về những thay đổi và thay đổi ngày "Cập nhật lần cuối" ở trên. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách bất cứ khi nào bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi để được cập nhật thông tin về thực tiễn thông tin của chúng tôi và các lựa chọn có sẵn cho bạn. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách sửa đổi, bạn nên ngừng sử dụng Trang web của mình.

Liên hệ chúng tôi

Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách của chúng tôi hoặc các quyền của bạn với tư cách là Chủ thể dữ liệu sẽ được gửi đến: legal@iovlabs.org

Theo dõi bản tin của chúng tôi