Điều khoản và Điều kiện

IOVLABS Ltd. Điều khoản sử dụng trang web
Cập nhật lần cuối: Tháng 9 năm 2021

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web này

Các điều khoản sử dụng trang web này, được sửa đổi theo thời gian (“Điều khoản”), đặt ra các quy tắc để truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi: www.rifos.org (“Trang web”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và tất cả các điều khoản được kết hợp bằng cách tham chiếu. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng trang web.

Chúng tôi là ai và cách liên hệ với chúng tôi

Trang Web là một trang thông tin được điều hành bởi IOV LABS Ltd. và các chi nhánh của nó (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Chúng tôi là một công ty được thành lập tại Gibraltar với địa chỉ đăng ký tại Suite 2a, Tầng 2, 5/4 Crutchett’s Ramp, Gibraltar, GX11 1AA và số chứng nhận doanh nghiệp 116697

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các Điều khoản này và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng Trang web này thay mặt cho một tổ chức, bạn xác nhận rằng bạn được ủy quyền hợp pháp để chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này thay mặt cho tổ chức đó.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet hoặc thiết bị của bạn đều biết các Điều khoản này và tất cả các điều khoản được đưa vào đây bằng cách tham chiếu và họ tuân thủ chúng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu do bất kỳ hành vi truy cập trái phép nào vào Trang web này thông qua kết nối internet hoặc các thiết bị của bạn.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được sử dụng Trang web của chúng tôi.

Có những điều khoản khác có thể áp dụng cho bạn

Các Điều khoản này đề cập đến các điều khoản bổ sung sau đây, được kết hợp với các Điều khoản này bằng cách tham chiếu và cũng áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi:

Bằng việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo Chính sách Bảo mật đã đề cập ở trên.

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản này

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này và / hoặc Chính sách Bảo mật theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực từ khi các Điều khoản được cập nhật lên Trang web này. Các quy định được thiết lập một cách rõ ràng rằng người dùng liên tục sử dụng Trang web của chúng tôi - sau khi bất kỳ sửa đổi nào của các Điều khoản này được cập nhật trên Trang web – sẽ được coi là sự chấp nhận Điều khoản mới. Mỗi khi bạn muốn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, vui lòng kiểm tra các Điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản áp dụng tại thời điểm đó. Các Điều khoản này được cập nhật gần đây nhất vào ngày được nêu ở đầu các Điều khoản này.

Cách bạn có thể sử dụng tài liệu trên trang web của chúng tôi

Tất cả các quyền, hành động, chức danh và lợi ích trên và liên quan đến Trang web đều thuộc sở hữu - hoặc được sự cho phép của chủ sở hữu của họ để Công ty sử dụng, bao gồm toàn bộ phần mềm (cả mã nguồn phần mềm của Trang web), văn bản, ảnh, đồ họa, dữ liệu, hình ảnh, video, hay bất kỳ tác phẩm nào khác hoặc sản xuất hình ảnh hoặc nghe nhìn, phương tiện truyền thông và nội dung khác có sẵn trên Trang web, cũng như thiết kế, phân phối và giao diện của Trang web, các nhãn hiệu -đăng ký hoặc không đăng ký- hoặc logo, miền internet và các yếu tố của các nhãn hiệu và quyền đó đối với cơ sở dữ liệu của chúng tôi (“Sở hữu trí tuệ”)

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các Sở hữu trí tuệ và các sản phẩm đó được bảo vệ bởi bản quyền và các luật và hiệp ước về sở hữu trí tuệ khác trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó đều được đăng ký bản quyền. Bạn phải tránh nhân bản, sao chép, tải xuống, chụp, lưu trữ, phân phối, truyền lại hoặc phục chế Tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc một phần của HTML/CSS, JavaScript hoặc các yếu tố hoặc khái niệm thiết kế trực quan mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Điều khoản cấm như vậy cũng sẽ được áp dụng đối với thông tin liên quan đến những người dùng khác. Do đó, bạn chỉ có thể tải xuống, nắm bắt và/hoặc lưu trữ thông tin của riêng bạn bằng các công cụ có sẵn cho mục đích này trên Trang web.

Bất kỳ sự can thiệp hoặc hoạt động nào nhằm vi phạm luật sở hữu trí tuệ và/hoặc các điều cấm được quy định trong phần này sẽ khiến bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại hoặc hành động pháp lý nào, không giới hạn các thiệt hại và hành động tội phạm, không ảnh hưởng đến các biện pháp trừng phạt được cung cấp trong các Điều khoản này.

Bạn có thể in ấn một bản và có thể tải xuống các phần trích xuất của (các) trang bất kỳ từ Trang web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn đến nội dung được đăng trên Trang web của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào, và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm.

Tư cách của chúng tôi (và của bất kỳ cộng tác viên nào được xác định) là tác giả của nội dung trên Trang web của chúng tôi phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên Trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không xin phép chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn in ấn, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi mà vi phạm các Điều khoản này, quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và bạn, theo quyết định của chúng tôi, phải trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu mà bạn đã tạo ra.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web mà chúng tôi liên kết

Trang web này có thể chứa các liên kết, nội dung, quảng cáo, khuyến mãi, logo và/hoặc các tài liệu khác (“Liên kết”) đến các trang web được cung cấp và kiểm soát bởi các bên thứ ba. Các Liên kết như vậy chỉ được giới thiệu cho bạn và không nên được hiểu là sự xác nhận hoặc chấp thuận của chúng tôi đối với các trang web được liên kết đó hoặc thông tin mà bạn có thể nhận được từ chúng.

Chúng tôi không giám sát hoặc duy trì các trang web được liên kết này và không có quyền kiểm soát hoạt động, bảo trì hoặc nội dung của các trang web hoặc các nguồn đó. Do đó, bạn phải đảm bảo rằng bạn hiểu bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nguồn của bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng dưới bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi hoặc hoặc bất kỳ truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nguồn của bên thứ ba thông qua các liên kết có trên Trang web của chúng tôi.

Có những điều khoản khác có thể áp dụng cho bạn

Các Điều khoản này đề cập đến các điều khoản bổ sung sau đây, được kết hợp với các Điều khoản này bằng cách tham chiếu và cũng áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi:

  • Chính sách Bảo mật & Cookie của chúng tôi (“Chính sách Bảo mật”).

Bằng việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo Chính sách Bảo mật đã đề cập ở trên.

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản này

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này và / hoặc Chính sách Bảo mật theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực từ khi các Điều khoản được cập nhật lên Trang web này. Các quy định được thiết lập một cách rõ ràng rằng người dùng liên tục sử dụng Trang web của chúng tôi - sau khi bất kỳ sửa đổi nào của các Điều khoản này được cập nhật trên Trang web – sẽ được coi là sự chấp nhận Điều khoản mới. Mỗi khi bạn muốn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi, vui lòng kiểm tra các Điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản áp dụng tại thời điểm đó. Các Điều khoản này được cập nhật gần đây nhất vào ngày được nêu ở đầu các Điều khoản này.

Nội dung do người dùng tạo ra

Trang web này có thể bao gồm thông tin và tài liệu được tải lên bởi những người dùng khác của Trang web. Thông tin này và những tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc chấp thuận. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Trang web của chúng tôi không đại diện cho quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi.

Bạn đồng ý đảm bảo rằng tất cả tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác mà bạn gửi hoặc tải lên Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở email, văn bản, tập tin đồ họa, hình ảnh hoặc phản hồi cho bất kỳ yêu cầu thông tin nào có sẵn thông qua Trang web này) (“Nội dung Người dùng”) là hợp pháp, không xúc phạm, trung thực, tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, không phỉ báng, không đáng tin cậy hoặc gây hiểu lầm hoặc có thể bị phản đối và không có lỗi, phần mềm độc hại, virus, hoặc các thành phần công nghệ có hại khác.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và ở vị trí tốt nhất để hiểu biết liệu Nội dung Người dùng của bạn có thể được sử dụng liên quan đến Trang web này hay không. Nếu chúng tôi nhận định, theo quyết định riêng của mình, rằng bất kỳ phần nào trong Nội dung Người dùng của bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc khiến chúng tôi có nguy cơ bị bên thứ ba khiếu nại hoặc đòi bồi thường, chúng tôi có thể chặn quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Trang web này và xóa hoặc chỉnh sửa tất cả hoặc một phần Nội dung Người dùng của bạn. Bạn đồng ý hợp tác và hỗ trợ hợp lý khi chúng tôi yêu cầu về vấn đề này.

Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng Trang web này để quảng cáo hoặc bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho những người dùng khác của Trang web này. Bạn đồng ý không đăng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba trong Nội dung Người dùng của bạn.

Bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn gửi hoặc tải lên Trang web này sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của mình đối với Nội dung Người dùng của mình, nhưng bạn cấp cho chúng tôi và những người dùng khác của Trang web này một quyền có giới hạn để sử dụng, lưu trữ, xuất bản, chỉnh sửa, dịch, điều chỉnh và sao chép Nội dung Người dùng đó cũng như phân phối và tạo điều kiện sử dụng cho các bên thứ ba.

Nếu bạn muốn khiếu nại về bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên Trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@rsk.co

Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, có sẵn tại: www.rsk.co/privacy-policy

Các quy tắc về liên kết đến trang web của chúng tôi

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi.

Trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi, bạn không được thiết lập một liên kết để đề xuất bất kỳ hình thức kết hợp, chấp thuận hoặc chứng thực nào không xuất phát từ phía chúng tôi.

Bạn không được thiết lập một liên kết đến Trang web của chúng tôi trong bất kỳ trang web nào không thuộc quyền sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được làm giả trên bất kỳ trang web nào khác, cũng như bạn không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi ngoài trang chủ.

Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

Nếu bạn muốn liên kết đến hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web của chúng tôi ngoài những nội dung đã nêu ở trên, vui lòng liên hệ theo địa chỉ info@rsk.co.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi hệ thống và virus, và bạn không được đưa chúng vào gây hại.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn phải chịu do lỗi trong việc sử dụng Trang web, hệ thống, máy chủ hoặc Internet. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cũng như người dùng không có quyền yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán nào cho lợi nhuận bị mất do thiệt hại gây ra bởi các vấn đề kỹ thuật hoặc lỗi trong Trang web hoặc Internet.

Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi, virus hoặc các khiếm khuyết khác.
Bạn chịu trách nhiệm thiết lập cấu hình công nghệ thông tin, thiết bị, chương trình máy tính và/hoặc nền tảng mà bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống virus của riêng mình.

Bạn không được sử dụng sai Trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa virus, trojan, phần mềm độc hại, mã độc hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ Trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua tấn công từ-chối-dịch-vụ hoặc tấn công từ-chối-dịch-vụ phân tán. Nếu bạn vi phạm quy định này, chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc thu hồi trang web của mình

Trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí.

Công ty sẽ có quyền loại bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin hoặc chức năng nào của Trang web (bao gồm cả Thông tin của người dùng) theo quyết định riêng của mình và không có bất kỳ lý do gì. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể đình chỉ hoặc thu hồi hoặc hạn chế tính khả dụng của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên Trang web của chúng tôi vì lý do kinh doanh và hoạt động. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về bất kỳ việc tạm ngưng hoặc thu hồi nào mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với người dùng.

Đừng dựa vào thông tin trên trang web này

Nội dung trên Trang web này chỉ nhằm cung cấp những thông tin chung liên quan đến Công ty và các hoạt động của Công ty. Trang web có thể bao gồm các quảng cáo hướng đến nội dung hoặc thông tin hiện có trên Trang web (bao gồm thông tin của người dùng), các câu hỏi được đưa ra thông qua Trang web hoặc bất kỳ thông tin nào khác. Loại và phần mở rộng của các quảng cáo từ Công ty trên Trang web sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các tiêu chí của Công ty và sẽ có thể thay đổi theo quyết định riêng của mình mà không cần bất kỳ thông tin liên lạc hoặc thông báo nào cho người dùng. Không có gì trên Trang web này cấu thành một lời đề nghị hoặc lời mời mua bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm nào trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào. Nội dung trên Trang web này không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải nhận được lời khuyên từ người có chuyên môn hoặc chuyên gia trước khi thực hiện hoặc từ chối bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên Trang web này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi tạo mọi nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên Trang web của mình, chúng tôi từ chối (trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép) tất cả các tuyên bố và bảo đảm (cho dù theo luật định hay cách khác và dù rõ ràng hay ngụ ý) và không cung cấp bảo đảm nào liên quan đến Trang web này và tất cả nội dung trên Trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, về tình trạng của chúng, chất lượng thỏa đáng, hiệu suất, phù hợp với mục đích, không vi phạm, tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật) và tất cả các tuyên bố, bảo đảm và bảo đảm đó đều bị loại trừ .

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi trách nhiệm đối với bạn cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù là trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc theo cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  • truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web này; hoặc
  • sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Trang web này.

Hơn nữa, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với (i) tính bất khả xâm phạm của dữ liệu được truyền đến Trang web bằng các mạng viễn thông công cộng hoặc bằng bất kỳ phương tiện viễn thông nào khác; (ii) các hậu quả có thể xảy ra dưới bất kỳ hình thức nào, do lỗi hệ thống, máy chủ hoặc trên internet có thể do truy cập và/hoặc sử dụng Trang web; (iii) tính xác thực của quảng cáo của bên thứ ba có trong Trang web hoặc mối quan hệ được thiết lập bởi người dùng với các bên thứ ba đó và/hoặc với những người dùng khác; (iv) bất kỳ sự gián đoạn tạm thời hoặc vĩnh viễn nào, vì bất kỳ lý do gì, ngăn cản người dùng truy cập Trang web; (v) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm, ví dụ, mất lợi nhuận, mất thông tin, mất cơ hội, v.v.) do người dùng Trang web sử dụng hoặc không thể sử dụng - toàn bộ hoặc một phần - hoặc hậu quả do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng đó gây ra; hoặc (vi) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể gây ra cho bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào do vi rút, khiếm khuyết hoặc trục trặc liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web này.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp Trang web này cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân. Bạn đồng ý không truy cập hoặc sử dụng Trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả nào, bao gồm (nhưng không giới hạn): mất lợi nhuận, mất hoạt động kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng hoặc bất kỳ tổn thất nào tương tự.

Bằng việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý và cam kết bồi thường và không gây tổn hại cho Công ty và các chi nhánh đối với tất cả các khiếu nại, chi phí, thủ tục, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại và chi tiêu (bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý và chi phí pháp lý) , dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm nhất định hoặc bị cáo buộc nào đối với các Điều khoản này của bạn hoặc bất kỳ người nào đã sử dụng tài khoản của bạn; cũng như liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web

Không có điều nào trong các Điều khoản này sẽ loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi và do gian lận hoặc trình bày sai sự thật.

Thực hiện quyền

Các quyền của chúng tôi theo các Điều khoản này có thể được thực hiện:

  • thường xuyên nếu cần;
  • tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào do luật pháp quy định; và
  • chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản.

Việc bạn hoặc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào được cung cấp theo các Điều khoản này hoặc theo quy định của pháp luật sẽ không tạo nên sự từ bỏ hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, cũng không ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện thêm quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác hoặc biện pháp khắc phục. Không có việc thực hiện đơn lẻ hoặc từng phần quyền hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện thêm quyền hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

Gián đoạn

Nếu một điều khoản hoặc một phần điều khoản của các Điều khoản này hoặc trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khu vực tài phán nào, thì điều khoản đó sẽ được coi là sửa đổi ở mức độ tối thiểu cần thiết để làm cho nó hợp lệ, hợp pháp và có thể thực thi. Nếu việc sửa đổi đó không thể thực hiện được, điều khoản hoặc một phần điều khoản có liên quan sẽ được coi là đã bị xóa khỏi các Điều khoản này. Mọi sửa đổi hoặc xóa một điều khoản hoặc một phần của các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này.

Luật pháp hiện hành và quyền tài phán

Các Điều khoản này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của chúng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Gibraltar. Các tòa án của Gibraltar sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của chúng (bao gồm cả các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng).

Theo dõi bản tin của chúng tôi