RSK hợp đồng thông minh
an toàn nhất Blockchain
được bảo mật bởi Mạng Bitcoin

Open Finance

Tài chính không cần tin cậy và minh bạch trên Bitcoin.

Bitcoin là cơ hội DeFi lớn nhất và được kích hoạt hoàn toàn trên RSK, nền tảng hợp đồng thông minh an toàn nhất trên thế giới.

Người dùng Bitcoin hiện có thể cho vay, mượn, giao dịch và kiếm lãi từ Bitcoin của họ. Tương lai của tài chính là phi tập trung.

Tìm hiểu thêm

RSK Blockchain
Hợp đồng thông minh

cho Bitcoin

RSK là nền tảng hợp đồng an toàn nhất trên thế giới. Mục tiêu Hợp đồng của RSK là tăng thêm giá trị và chức năng cho hệ sinh thái Hợp đồng bitcoin bằng cách cho phép các hợp đồng thông minh, gần như thanh toán Hợp đồng tức thì và khả năng mở rộng cao hơn. (vui lòng kiểm tra trang web vì khả năng mở rộng đã bị sai chính tả)

RSK Blockchain được kết nối với Bitcoin thông qua Hợp đồng Đào Hợp nhất và chốt hai chiều còn được gọi là cầu nối.

Tìm hiểu thêm

RSK Infrastructure
Framework

Được xây dựng dựa trên RSK, RIF nhắm tới việc tạo ra các khối xây dựng để phát triển một mạng internet hoàn toàn phi tập trung nhằm kích hoạt các nền kinh tế chia sẻ phi tập trung và trao quyền và bảo vệ giá trị của các cá nhân thông qua danh tính, thanh toán, lưu trữ, truyền thông, dịch vụ cổng và thị trường.

Tất cả các dịch vụ RIF được thiết kế để tạo điều kiện cho sự tương tác của cộng đồng các nhà phát triển toàn cầu và công nghệ blockchain.

Tìm hiểu thêm

RSK Enterprise
Mở khóa sức mạnh của
các mạng giá trị.

Nền tảng + Hệ sinh thái

RSK Enterprise, là một nền tảng nhằm mục đích cho phép các tổ chức nắm lấy những lợi ích của công nghệ blockchain: mức độ bảo mật cao, tính bất biến - là trọng tâm của tính minh bạch và xác thực dữ liệu-, khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các tổ chức khác.

Tìm hiểu thêm

Theo dõi bản tin của chúng tôi